Language lessons across the UK & Ireland

Call us! 0203 650 19 50 / +353 (0) 1 440 3978

POLISH LANGUAGE LEVEL TEST

This test will help you have a better understanding of your current Polish level.
Please choose one answer for each question. If you are not sure about some answers, it's best if you select “Not sure”. You will have a more accurate result than by simply guessing the correct option.
Total tests taken so far: 753. Average score: 20/50
1. _______ Janusz Kowalski.
nazywam się
mam
na imię
na nazwisko
I don't know
2. Co to jest?
‘Dom.’
‘Agnieszka.’
‘W Warszawie.’
‘Jutro.’
I don't know
3. Skąd jesteś?
‘Z Polski.’
‘Agnieszka.’
‘W Krakowie.’
‘Dobrze, dziękuję.’
I don't know
4. ______ 25 lat.
Mieszkam
Jest
Mam
Jestem
I don't know
5. Skąd pan jest?
‘W Krakowie.’
‘Do Krakowa.’
‘Z USA.’
‘Na uniwersytecie Jagiellońskim.’
I don't know
6. _____ to jest? - To jest Agnieszka.
Co
Kto
Kim
Komu
I don't know
7. Gdzie pan _____?
mieszka
mieszkasz
mieszkacie
mieszkają
I don't know
8. Co słychać u pana?
‘Wszystko dobrze’
‘Mieszkam w Warszawie.’
‘Jutro.’
‘Dzień dobry!’
I don't know
9. Lubię _____ na gitarze.
grę
gram
grać
grają
I don't know
10. _________ pływać?
Lubię
Lubisz
Lubimy
Lubić
I don't know